share

Älykäs maanviljely auttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa

Kuluttajat ja maatalouspolitiikka asettavat maanviljelijöille merkittäviä paineita. Sadon määrää ja laatua pitäisi lisätä, ja samanaikaisesti torjunta- ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä vähentää. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman sisältämässä Pellolta pöytään -strategiassa määritetään tarkasti vuoteen 2030 mennessä saavutettavat tavoitteet. Lisäksi monissa kansallisissa ja paikallisissa toimintalinjoissa asetetaan tavoitteita, joilla pyritään edistämään kestävää maanviljelyä. Tässä blogissa tarkastelemme, miten älykkäät maanviljelyratkaisut voivat auttaa saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet sadosta ja tuottavuudesta tinkimättä. 

Vähemmän kasvinsuojeluaineita

Pellolta pöytään -strategia asettaa tavoitteen vähentää kemiallisten ja vaarallisten kasvinsuojeluaineiden käyttöä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Samaan aikaan kuluttajat ovat yhä tietoisempia kasvinsuojeluaineiden käytöstä elintarviketuotannossa, mikä vaikuttaa heidän ostopäätöksiinsä. Älykkäät maanviljelyratkaisut voivat monin tavoin auttaa vähentämään kasvinsuojeluaineiden määrää osana laajempaa strategiaa, jonka tavoitteena on luopua tiettyjen kasvinsuojeluaineiden käytöstä. Valtran lohkoautomatiikka kytkee automaattisesti ruiskutuspuomin yksittäisiä lohkoja pois päältä traktorin tullessa päisteelle. Lohkoautomatiikan käyttö vähentää päällekkäisyydet keskimääräisestä 5 prosentista nollaan, ja voi vähentää levitysmääriä kokonaisuudessaan 5–10 prosentilla.

 

Sen lisäksi, että älykkäät maanviljelyratkaisut ohjaavat automaattisesti, mihin kasvinsuojeluainetta levitetään, niillä voidaan ohjata levitettävän aineen määrää. Olosuhteet ja tarvittavan kasvinsuojeluaineen määrä vaihtelevat pelloittain. Täsmäviljelykarttojen avulla määränsäätöautomatiikka säätää automaattisesti virtausnopeutta (ja sitä kautta levitysmäärää) traktorin ajaessa pellolla. Näin voidaan varmistaa, että oikea määrä kasvinsuojeluainetta levitetään oikeaan paikkaan, ja vähentää kokonaislevitysmäärää. 

avulla määränsäätöautomatiikka säätää automaattisesti virtausnopeutta (ja sitä kautta levitysmäärää) traktorin ajaessa pellolla.

Vähemmän lannoitteita

Euroopan unionin Pellolta pöytään -strategia asettaa tavoitteen vähentää lannoitteiden kokonaiskäyttöä 20 prosentilla heikentämättä kuitenkaan maaperän viljavuutta. Lohkoautomatiikka vähentää päällekkäisyyksiä ja ehkäisee hävikkiä kytkemällä automaattisesti ruiskutuspuomin lohkoja pois päältä päisteissä. Tämä parantaa tuottoa vähentämällä käytetyn lannoitteen kokonaismäärää ja estämällä liiallisesta levityksestä aiheutuvaa sadon kuivumista. Ruiskutuspuomin kytkeminen pois päältä päisteissä vähentää lannoitteen päätymistä pellon ulkopuolelle ja estää liiallisten ravinteiden pääsyn ympäristöön. Määränsäätöautomatiikalla voidaan vähentää myös nestemäisen lannoitteen määrää. 

Lisää tuottavuutta

Väestönkasvu lisää elintarvikkeiden kysyntää. Samanaikaisesti Pellolta pöytään -strategiassa halutaan lisätä luonnonmukaista maanviljelyä siten, että vuoteen 2030 mennessä 25 % kokonaisviljelyalasta on luonnonmukaista. Älykkään maanviljelyn avulla voidaan tuottaa enemmän satoa hehtaaria kohden kasvinsuojeluaineiden ja lannoitteiden tarkkuuslevityksellä sekä parantaa maaperän terveyttä ja viljavuutta. Valtra Guide ohjaa traktoria ennalta määritettyjä ohjauslinjoja pitkin, ja samoja ohjauslinjoja voidaan käyttää joka kerta. Ohjauslinjoja pitkin ajaminen estää niiden ulkopuolella olevan maaperän pakkaantumista. Tämä parantaa veden poistumista, ilmastusta ja mikrobien terveyttä, mikä puolestaan parantaa satoa. 

Valtra Guide ohjaa traktoria ennalta määritettyjä ohjauslinjoja pitkin ja samoja ohjauslinjoja voidaan käyttää joka kerta.

Valvonta ja raportointi

Maanviljelijät voivat osoittaa sitoutumisensa kestävään kehityksen tavoitteisiin monien paikallisten ja kansallisten ohjelmien kautta. Usein toimitusketjukumppanit haluavatkin varmistaa, että maatila käyttää kestäviä käytäntöjä. Tavoitteiden saavuttaminen voi puolestaan avata uusia markkinoita ja tuoda kilpailuetua. Sertifiointia, akkreditointia ja vaatimustenmukaisuutta varten on kuitenkin toimitettava tarkkoja tietoja. Voit helpottaa ja nopeuttaa prosessia huomattavasti automatisoimalla tietojen keruuta, käsittelyä ja siirtämistä maatilan toimistoon. Valtran TaskDoc ja TaskDoc Pro tallentavat traktorin suorittamat tehtävät automaattisesti ja siirtävät tiedot maatilan hallintajärjestelmääsi (FMIS). Toimistossa voidaan laatia jokaista peltoa, levitystä tai tehtävää varten tarkkoja täsmäviljelykarttoja, jotka voidaan ladata SmartTouch-päätteeseen. Käyttäjän tarvitsee vain ryhtyä töihin; tiedot ovat turvassa ja käytettävissä missä tahansa. 

 

Kohti hiilineutraaliutta

Älykkäät maanviljelyratkaisut helpottavat suurempien konekantojen hallintaa. Esimerkiksi Valtra Connectin avulla näet liitettyjen traktorien sijainnin reaaliajassa ja luot käyttötilastoja, jotka kertovat traktorien tyhjäkäyntiajoista tai polttoaineen kulutuksesta. Näiden tietojen avulla voit parantaa logistiikkaa ja vähentää polttoaineenkulutusta, mikä helpottaa hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista. 

Älykkäät maanviljelyratkaisut auttavat kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisella, kuten torjunta- ja kasvinsuojeluaineiden käytön vähentämisellä ja hiilineutraaliuuteen pyrkimisellä, voi olla positiivisia vaikutuksia liiketoimintaan. Valtra Guiden, lohkoautomatiikan ja määränsäätöautomatiikan kaltaiset ratkaisut varmistavat, että vain oikea määrä kasvinsuojeluainetta levitetään oikeaan paikkaan, vähentäen samalla maaperän pakkaantumista. Valtra Connect ja TaskDoc-tehtävänhallinta lisäävät tehokkuutta ja automatisoivat asiakirjojen tuotantoa. Valtran älykkäiden maanviljelyratkaisujen automaattisesti tuottamat tiedot helpottavat akkreditointia ja vaatimustenmukaisuutta varten tarvittavien tietojen raportoimista, mikä varmistaa kilpailuedun säilymisen ja voi avata uusia markkinoita.

Tarkempia arvioita Valtran älykkäiden maanviljelyratkaisujen tuomista säästöistä saat lataamalla Smart Farming -tutkimusartikkelimme.  

Evästeet

Käytämme evästeitä sivustojemme ja palvelujemme parantamiseen. Tähän sisältyvät kolmannen osapuolen sosiaalisen median sivustojen evästeet, jotka voivat seurata sivustomme käyttöäsi. Jos jatkat muuttamatta asetuksiasi, oletamme, että hyväksyt kaikkien sivustoomme liittyvien evästeiden vastaanottamisen. Voit milloin tahansa muuttaa evästeasetuksiasi. Lisätietoja

Ok, ymmärrän