share

Miksi hiiliviljely on tärkeää?

Hiili on tällä hetkellä erittäin ajankohtainen aihe. Hiilen vähentäminen, hiilidioksidin sekvestraus, päästöhyvitykset sekä hallitusten ja kuluttajien kasvava paine hiilijalanjäljen vähentämiseen ovat tärkeitä asioita. Hiilen ympärillä käytävä keskustelu kiihtyy voimakkaasti. Mitä tapahtuu, kun hiileen kohdistuu lämpöä ja painetta? Siitä saattaa syntyä timantteja.

Tässä blogissa tarkastelemme hiiliviljelyä ja vastaamme joihinkin sitä koskeviin kysymyksiin. Mitä hiiliviljely on? Mitkä ovat hiiliviljelyn edut? Miten hiiliviljelyn voi aloittaa? Onko hiiliviljely kannattavaa? Miten Valtran ratkaisut voivat auttaa hiiliviljelyssä? Lue lisää siitä, miksi hiiliviljely on tärkeä aihe.

Bracken is a weed for many hill farmers, but as the main ingredient for peat-free Dalefoot Composts by Barker and Bland Ltd, it has become a profitable crop.

Hiiliviljelyn perusta

Hiiltä voidaan verrata eräänlaiseen energiavaluuttaan. Sitä voidaan kuluttaa (kuten poltettaessa fossiilisia polttoaineita ja vapautettaessa hiilidioksidia ilmakehään) tai sitä voidaan säästää (kuten silloin, kun kasvit ottavat hiiltä ilmasta ja varastoivat sen soluihinsa). Sopivissa olosuhteissa hiiltä voidaan myös varastoida maaperään hyvin pitkäksi ajaksi.

Hiiliviljely tarkoittaa erilaisia maanviljelytekniikoita, joiden tarkoituksena on poistaa hiiltä ilmakehästä ja sitoa sitä kasveihin ja maaperään. Maailmanlaajuisesti maaperä on yksi arvokkaimpia resurssejamme. Vaikka karjankasvatukseen kuulumaton viljely tuottaa keskimäärin 15 % maailman suurista hiilipäästöistä, maaperä on ainoa merkittävä hiilinielu (eli sitoo hiiltä) merten lisäksi. Näin ollen maanviljely tarjoaa kaikkein merkittävimmän potentiaalin hiilitaloudessa.

Hiiliviljelyn edut

Hiiliviljelijäksi ryhtymisellä on myös monia muita etuja sen lisäksi, että se vähentää hiilen määrää ilmakehässä ja hidastaa ilmastonmuutosta ja edistää näin parempaa tulevaisuutta. Hiiliviljelyn sivuvaikutuksiin kuuluu monia taloudellisia etuja, kuten luonnon monimuotoisuuden lisääntyminen, ympäristövaikutusten väheneminen ja veden laadun paraneminen. Hiiliviljelyn etuihin maatalouden kannalta kuuluvat maaperän kunnon parantuminen ja sadon kasvaminen. Hiiliviljelyn aloittamiseen liittyy myös useita taloudellisia etuja, kuten hallituksen taloudelliset kannustimet ja hiilen päästökauppa.

Miten hiiliviljely tapahtuu?

Saatat jo käyttää joitakin hiiliviljelytekniikoita. Yläkäsite hiiliviljely kattaa monenlaisia käytäntöjä, kuten uudistavan maanviljelyn, permakulttuurin ja luonnonmukaisen maanviljelyn.

Hiiliviljelytekniikoihin kuuluvat seuraavat:

  • peittokasvien istuttaminen
  • kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen
  • sadonkorjuun jälkeisen kasviaineksen palauttaminen maaperään
  • uudistava maanviljely ja biotooppien palauttaminen
  • puiden ja pensasaidan istuttaminen.

Valtran älykkäät maanviljelytekniikat, kuten Valtra Guide, Variable Rate Control ja Section Control, auttavat vähentämään omaa hiilijalanjälkeäsi, helpottavat hiilineutraaliuden saavuttamista ja edistävät myös hiilinielun (hiilen nettokuluttaja tuottajan sijaan) muodostamista. Telemetria ja dokumentointi, kuten Valtra Connect ja TaskDoc Pro, auttavat panoksen ja polttoaineen kulutuksen dokumentoinnissa ja hiilijalanjäljen laskemisessa.

KATSO: Valtra Guide - Valtra TaskDoc ja TaskDoc Pro

Hiiliviljely

Monet maanviljelijät ja urakoitsijat ottavat käyttöön hiiliviljelytekniikoita monipuolistaakseen toimintaansa ja lisätäkseen tuottavuutta. Yksi tällainen Valtran dokumentoima tapaus on Isossa-Britanniassa Barker & Bland Ltd, joka monipuolisti toimintaansa turpeettomaan kompostituotantoon 25 vuotta sitten ja perusti samaan aikaan suomaan ennallistamiseen erikoistuneen urakointipalvelun. Monet yrityksen hankkeista ovat hallituksen rahoittamia hiilidioksidin sekvestrauksen (hiilen poistaminen ilmakehästä ja varastoiminen luonnonvaroihin, kuten turpeeseen) merkittävän potentiaalin takia. Maaperään on varastoitu arviolta yli miljoona tonnia hiiltä 10 vuoden aikana. Sen lisäksi, että hiiliviljely on eduksi ympäristölle vähentämällä ilmastonmuutoksen vaikutusta ja palauttamalla arvokkaita elinympäristöjä, se on osoittautunut kannattavaksi. Barker & Bland Ltd työllistää noin 50 henkilöä ja käyttää Valtran N- ja T-sarjan traktoreita kunnostustyössä.

Lue lisää Barker & Bland Ltd:stä tästä blogikirjoituksesta: Valtra helps restore carbon to the soil

Monissa tapauksissa hiiliviljelykäytännöt voivat auttaa ansaitsemaan päästöhyvityksiä. Päästöhyvitykset ovat laajalti käytössä oleva kauppatavara, joita maanviljelijät voivat ansaita ottamalla käyttöön hiiliviljelykäytäntöjä ja palauttamalla hiiltä maaperään. Ratkaisevan tärkeää on se, että näillä päästöhyvityksillä voidaan käydä kauppaa yritysten kanssa, jotka haluavat hyvittää hiilijalanjälkensä, mikä tarjoaa maanviljelijöille hyödyllisen lisätulonlähteen.

Hiiliviljelyllä on myös sivuhyötyjä. Esimerkiksi eläinten lannan ja olkien jättäminen pellolle kasvattaa orgaanisen aineksen määrää maaperässä. Tämä puolestaan parantaa maaperän kuntoa ja sen kykyä pidättää vettä ja ravinteita, mikä mahdollistaa kastelun ja lannoitteiden käytön optimoinnin ja vähentää näin kustannuksia.

Hiiliviljely tulevaisuudessa

Hiiliviljelystä tulee todennäköisesti yhä tärkeämpää ilmastokriisin kasvaessa. Maanviljelijät voivat olla merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisessä ottamalla hiiltä talteen ilmakehästä ja palauttamalla sitä maaperään. Valtran täsmäviljelyratkaisujen avulla maanviljelijät voivat vähentää polttoaineen ja kasvinsuojelutuotteiden käyttöä. Innovatiiviset EcoPower-moottorit ja älykäs tekniikka, kuten Valtra Guide, auttavat vähentämään polttoaineenkulutusta merkittävästi. Ottamalla käyttöön kestävän kehityksen mukaisia hiiliviljelykäytäntöjä maatilat voivat sekä vähentää hiilijalanjälkeään että toimia nettohiilinieluina ja ansaita samalla arvokkaita päästöhyvityksiä.

Jos olet kiinnostunut siitä, miten Valtran älykkäät maanviljelyratkaisut voivat auttaa vähentämään polttoaineen kulutusta ja saada aikaan tuottoa, lataa Valtran Smart Farming White Paper jo tänään!

Evästeet

Käytämme evästeitä sivustojemme ja palvelujemme parantamiseen. Tähän sisältyvät kolmannen osapuolen sosiaalisen median sivustojen evästeet, jotka voivat seurata sivustomme käyttöäsi. Jos jatkat muuttamatta asetuksiasi, oletamme, että hyväksyt kaikkien sivustoomme liittyvien evästeiden vastaanottamisen. Voit milloin tahansa muuttaa evästeasetuksiasi. Lisätietoja

Ok, ymmärrän