share

"No green, if red” – maatilojen kestävän kehityksen investointien on oltava kannattavia

Tässä blogissa käsitellään muutamia nykyisiä suuntauksia sekä pohditaan, miten maatalouskoneet ja hankintasektori voivat auttaa viljelijöitä siirtymään kestävämpiin menetelmiin. Tarkastelemme vaihtoehtoisten polttoaineiden, älykkään maanviljelyn teknologioiden ja kestävän rahoituksen trendejä. Kaikkien ekosysteemin toimijoiden on varmistettava, että viljelijöillä on oikeat työkalut nyt ja tulevaisuudessa, jotta he voivat säilyttää kannattavuuden kestävyyttä parantaessaan.

Kannattavuus edistää kestävyyttä

Maatilojen ja koko elintarvikeketjun kestävän kehityksen investointien on oltava kannattavia. Muutoin viljelijöillä ja yrityksillä ei ole varaa tehdä investointeja. Jos investoinnit ovat kannattavia, kaikki alan toimijat kuitenkin hyötyvät niistä.

Vastuullisesti kasvatetut tuotteet edellyttävät usein uusimpaan teknologiaan investoimista. Monissa maissa hallitukset ja paikalliset päätöksentekijät tukevat siirtymää avustuksilla ja hankkeilla. Näin ei kuitenkaan aina ole, ja viljelijöiden on usein hankittava rahoitusta. Toisaalta uudet teknologiat voivat laskea viljelijöiden materiaali- ja polttoainekustannuksia. Lainsäädännöstä, sijoittajilta ja kuluttajilta tuleva paine kannustaa viljelijöitä toimimaan kestävämmin. Jos kestävyyden parantaminen kuitenkin heikentää kannattavuutta, maatilat eivät voi jatkaa viljelyä. AgriVenture Finland 2023 -tapahtumassa Valtran markkinointijohtaja Mikko Lehikoinen tiivisti ajatuksen useiden päätöksentekijöiden tukemana sanoihin: ”No green, if red”.

Valmistajat ja hankkijat tekevät yhdessä viljelystä kannattavampaa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun biotalouskampuksella Saarijärvellä 7.–8. kesäkuuta järjestetty AgriVenture 2023 houkutteli paikalle noin 250 tutkijaa, yritysjohtajaa, opiskelijaa, startup-yritystä ja rahoittajaa Suomesta ja ulkomailta. Tapahtuman tavoitteena oli yhdistää maatalouden ja elintarvikealan digitalisaatiosta, kestävästä kehityksestä ja uusista liiketoimintaideoista kiinnostuneet henkilöt. Tapahtumaan osallistui myös useita rahoittajia, jotka pystyivät tarjoamaan useita kymmeniä miljoonia euroja biotalouden ja -tekniikan parissa toimivien startup-yritysten rahoittamiseen.

Valtra järjesti AgriVenture-tapahtuman yhteydessä Valtra Sustainability Days -tilaisuuksia, joissa keskusteltiin hiilineutraalin ruoantuotannon tukemisesta.

Ilmastonmuutoksella on vaikutuksia viljelijöille

Viljelijät ovat usein saaneet kohtuutonta arvostelua ilmasto- ja ympäristökeskusteluissa. Maa- ja metsätalous ovat kuitenkin kaksi erittäin tärkeää sektoria hiilensidonnassa. Maa- ja metsätalous yhdessä elintarviketeollisuuden kanssa tulisi nähdä mahdollisuutena, ei ongelmana. Ilmasto- ja ympäristöasiat koskettavat erityisesti viljelijöitä. He saavat elantonsa suoraan luonnosta ja ovat hyvin tietoisia siitä, mitä ympäröivässä luonnossa tapahtuu. Viljelijä Markus Eerola kertoi Valtra Sustainability Days -tilaisuudessa, että hän sai älykkään maanviljelyn työkalujen avulla selville, että perinteinen viljely ei olisi kannattavaa hänen Etelä-Suomessa sijaitsevalla maatilallaan peltojen pienen lohkokoon vuoksi. Huolellisen analysoinnin perusteella hän kuitenkin päätteli, että luomuviljely tekisi maatilasta kannattavan.

Oikeiden ratkaisujen löytäminen on tärkeää, jotta viljelijät voivat varmistaa kannattavuuden säilymisen parantaessaan kestävyyttä tulevaisuuden epävarmassa ilmastossa. ”Jos ilmasto lämpenee odotetulla tavalla, useiden viljojen sadot heikkenevät maailmanlaajuisesti noin 11–28 %. Ilmastonmuutos vaikuttaa täten viljelijöihin merkittävällä tavalla. AGCO tarjoaa jo useita ratkaisuja hiilipäästöjen vähentämiseen. Tarjolla on teknisiä ratkaisuja sekä myös esimerkiksi rahoitusta. Haluamme auttaa viljelijöitä etenemään nopeasti ja merkittävästi teknologioiden ja muiden menetelmien avulla”, AGCOn globaali kestävyysjohtaja Louisa Parker-Smith toteaa.

Valtra EME:n markkinointijohtaja Mikko Lehikoinen korostaa, että Valtra on jo tehnyt paljon pienentääkseen traktoreiden valmistuksesta ja käytöstä aiheutuvaa ympäristöjalanjälkeä. On kuitenkin mahdollista tehdä vielä enemmän, etenkin yhteistyön avulla.

”Olemme jo tehneet monia erilaisia toimia tehtaallamme ja muissa toiminnoissamme. Esimerkiksi kaikki käyttämämme sähkö ja lämpöenergia on uusiutuvaa, kaikki jätteet lajitellaan ja kierrätetään ja uusiin traktoreihin lisätään tehtaalla ainoastaan uusiutuvaa dieseliä. Keskitymme edelleen ympäristöasioihin, ja otamme kumppaneitamme yhä enemmän mukaan auttamaan viljelijöitä toimimaan kestävämmin heidän haluamallaan tavalla”, Lehikoinen sanoo. Valmistajien ja hankkijoiden koko ekosysteemin laajuisen yhteistyön ansiosta koneita voidaan valmistaa kestävästi, ja viljelijöillä on myös mahdollisuus saada niihin rahoitusta.

Ei yhtä suurta, vaan monta pientä ratkaisua

On selvää, ettei ympäristö- ja kannattavuushaasteisiin ole yhtä ratkaisua. Haasteita on pohdittava yhdessä useista eri näkökulmista. Ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa ratkaisua, kun pohditaan esimerkiksi traktoreiden tulevaisuuden kestäviä polttoaineita. ”Vaihtoehtoisissa polttoaineissa on hyviä ja huonoja puolia. Biokaasua voidaan tuottaa maatilalla, mutta tuotantolaitteistot ovat melko kalliita ja kaasusäiliö vie traktorista paljon tilaa. Vety on erinomainen polttoaine, mutta sen jakelu on vaikeaa eikä jakeluinfrastruktuuria ole vielä olemassa. Biodiesel on olemassa oleva hyvä vaihtoehto, mutta sen saatavuus on rajoitettua tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa. Koneissa voidaan myös käyttää sähköakkuja. Suuritehoinen traktori vaatisi kuitenkin yli 10 tonnin painoisen akun, jonka lataaminen maatilalla veisi päiviä. Tulevaisuudessa viljelijöille tarjotaan vaihtoehtoja olosuhteiden, traktorin käytön ja erilaisten polttoaineiden saatavuuden mukaan”, toteaa AGCO Powerin  moottoreista globaalisti vastaava tuotehallintajohtaja Jarno Ratia.

One key to maintaining profitability and increasing sustainability is offering farmers the choice in how best to improve their sustainability. For example, a single manufacturer may offer different power sources in the future, such as electricity for small tractors, hydrogen and biogas for medium-sized tractors, and renewable diesel for large tractors. Ethanol could be an alternative regionally, for example in Brazil.  A good example of this open and flexible approach is AGCO Power's new Core engine series which is optimised for several different fuels, as well as being suitable for hybrid use.

Yksi keino kannattavuuden säilyttämiseen ja kestävyyden parantamiseen on antaa viljelijöiden valita paras tapa parantaa kestävyyttä. Yksi valmistaja voi esimerkiksi tarjota tulevaisuudessa erilaisia voimanlähteitä, kuten sähköä pienille traktoreille, vetyä ja biokaasua keskikokoisille traktoreille ja uusiutuvaa dieseliä suurille traktoreille. Etanoli voisi olla alueellinen vaihtoehto, esimerkiksi Brasiliassa. Hyvä esimerkki avoimesta ja joustavasta lähestymistavasta on AGCO Powerin uusi Core-moottorisarja, joka on optimoitu useille eri polttoaineille ja soveltuu myös hybridikäyttöön.

Siirtyminen kestävämpään viljelyyn kannattavasti

Ympäristöystävällisempään ja älykkäämpään teknologiaan investoiminen on usein kiinni rahasta. Siirtymä ei ole helppo viljelijöille, mutta rahoitus mahdollistaa muutoksen. Valtra Sustinability Days -tilaisuudessa AGCO Financen Jannis Kordt kertoi kestävästä rahoituksesta.

”AGCO Finance voi tarjota kumppaniverkostonsa, johon kuuluu myös Euroopan investointipankki, kautta edullisempaa rahoitusta viljelijöille, jotka haluavat parantaa kestävyyttä ja osallistua ohjelmiin, kuten kumppaniemme Lantmännenin ja Valtran Ilmasto ja luonto -ohjelmaan Ruotsissa ja Suomessa”, Kordt kertoo.             

Hyvien ideoiden toteuttaminen

Valtra Sustainability Days -tilaisuuksissa saavutettiin osallistujien kesken laaja yhteisymmärrys siitä, että kestävästä kehityksestä tulee yleinen käytäntö elintarviketeollisuudessa, kun se nähdään kannattavana liiketoimintana. Uusien innovaatioiden kehitystä on rahoitettava, yritysten on tarjottava niitä asiakkaille ja niiden käytön tulee olla kannattavaa viljelijöille.

Useat viljelijät siirtyvät kestävämpään ja kannattavampaan viljelyyn ottamalla käyttöön uusia teknologioita. Seuraamalla Valtran blogia saat tietoja siitä, miten voit hyödyntää edullisempaa ja räätälöidympää rahoitusta kestävyyden parantamiseen.

Evästeet

Käytämme evästeitä sivustojemme ja palvelujemme parantamiseen. Tähän sisältyvät kolmannen osapuolen sosiaalisen median sivustojen evästeet, jotka voivat seurata sivustomme käyttöäsi. Jos jatkat muuttamatta asetuksiasi, oletamme, että hyväksyt kaikkien sivustoomme liittyvien evästeiden vastaanottamisen. Voit milloin tahansa muuttaa evästeasetuksiasi. Lisätietoja

Ok, ymmärrän